jueves, 6 de abril de 2017

L'anèmia

Què és l'Anèmia?

L'anemia és una malaltia en la qual la sang té menys globuls vermells del normal. també es presenta anèmia quan els glòbuls vermells no contenen suficient hemoglobina. 

L'hemoglobina és una proteïna rica en ferro que li dóna a la sang el color vermell. Aquesta proteïna els mermet als glòbuls vermells transportar l'oxigen dels pulmons a la resta del cos. 

L'anèmia greu o perllongada pot causar lesions en el cor, el cervell i altres òrgans del cos. L'anèmia molt greu podria, fins i tot, causar la mort. 


Diferents tipus d'anèmia
 • Anèmia ferropénica: és la més comuna. Es produeix a causa d'una absència de ferro en l'organisme.
 • Anèmia per dèficit de vitamina B12: aquesta vitamina té un paper important en la producció de hematies.
 • Anèmia perniciosa: l'estómac no produeix quantitat suficient de proteïna que afavoreix l'absorció de vitamina b12 (factor intrínsec de Castle)
 • Anèmia per deficiència d'acid fòlic: si existeix un deficit de vitamina B9 els glòbuls vermells augmenten la seva grandaria de forma anormal.
 • Anèmia causada per malalties cròniques: determinades malalties poden afectar de manera negativa a la producció de glòbuls vermells.
 • Anèmia drepanocítica: és hereditària. Hi ha una alteració de l'hemoglobina en canviar la forma dels glòbuls vermells, la qual cosa redueix la quantitat d'oxigen que poden transportar fins als teixits.
 • Anèmia hemolítica: el propi sistema immunitari és el que destrueix els glòbuls vermells.
 • Anèmia aplàsica: es danyen les cèl·lules mares que s'encarreguen de la producció de les cèl·lules sanguínies en la medul·la òssia. Es desconeix la causa en la major part dels casos.
 • Talasemia: pot ser hereditària i es produeix a conseqüència d'un defecte en els gens que controlen la producció dels dos components de l'hemoglobina.Símptomes de les Anèmies

Els símptomes més freqüents són cansament, pal·lidesa de la pell, de la matriu de les ungles i de les genives. Mal de cap, vertigen, irritabilitat, desmais, sorolls en les oïdes (tinitus). La caiguda del cabell també pot ser símptoma de l'anèmia.


Tractament de les Anèmies

El tractament s'ha d'orientar cap a la causa de l'anèmia i pot incloure:

 • Suplements de ferro, vitamina B12, àcid fòlic o altres vitamines i minerals.
 • Eritropoyetina, un medicament que ajuda al fet que la medul·la òssia produeixi més cèl·lules ·sanguínies.
 • Transfusions de sang (concentrats de hematies)
 • Corticoesteroides o altres medicaments per inhibir el sistema immunitari, per exemple en el cas de les anèmies aplàsiques.

Proves i exàmens

El metge realitzarà un examen físic i pot trobar:
 • Buf cardíac
 • Hipotensió arterial, especialment en parar-se
 • Pell pàl·lida
 • Freqüència cardíaca ràpida (Taquicàrdia) 

Els exàmens de sang utilitzats per diagnosticar alguns tipus comuns d'anèmia poden abastar:
 • Nivells sanguinis de ferro, vitamina B12, àcid fòlic i altres vitamines i   minerals
 • Comptatge de glòbuls vermells i nivell d'hemoglobina
 • Comptatge de reticulòcits (Cèl·lules sanguínies joves)
 • Es poden fer altres exàmens per identificar problemes de salut que poden causar anèmia.


Aliments per combatre l'anèmia

La selecció d'aliments per combatre l'anèmia inclou aquells que són rics en ferro, com la llet, ous, fruita seca, verdura, cereals i llegums. Aquestes també contenen un percentatge important d'àcid fòlic. Tots dos components són fonamentals per a la formació de glòbuls vermells.

No hay comentarios:

Publicar un comentario